Kumpulan Nusa Bupolo, een thuis van Burunezen in den vreemde...

Uit bovenstaande zou u kunnen opmaken, dat de Kumpulan Nusa Bupolo misschien alleen voor Burunezen buiten het eiland Buru bedoeld is. Niets is minder waar. Alle Burunezen waar dan ook hebben de aandacht van onze kumpulan. De meeste aandacht gaat uit naar de Burunezen in Nederland, op Buru, op de Molukken en de andere eilanden van Indonesië.

Onze activiteiten beginnen echter natuurlijk gewoon in Nederland vanuit onze kumpulan, een organisatie voor en door Burunezen. De Kumpulan Nusa Bupolo heeft reeds verscheidene ontwikkelingen doorgemaakt. Vanaf haar geboorte in Teuge tot de wedergeboorte in de 'kumpulan nieuwe stijl' heeft zij twee besturen gekend, die samengesteld zijn uit leden van de eerste generatie. Met de 'kumpulan nieuwe stijl' in 1985 heeft een jonger bestuur een aantal 'gewone taken' overgenomen. Taken, die te maken hebben met de rituele toepassing van gewoonten en gebruiken, blijven voorlopig een bevoegdheid van de drie oudere leden.

De benadering van de 21ste eeuw heeft ons gedwongen om toch geleidelijk aan concreter een nieuwe periode in te gaan vullen, waarin we niet meer terug zullen kunnen vallen op onze ouders. Een periode waarin de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen vormgegeven moet worden. Juist nu we het tweede lustrum gaan vieren van de ‘kumpulan nieuwe stijl', lijkt het ons gepast als bestuur dit signaal met de overige leden te delen. Deze langzaam aan ons opgedrongen behoefte willen we tijdig en gezamenlijk oppakken voordat het te laat is.

De mening van een ieder is welkom, jong en oud, man en vrouw, kind en ouder. We zullen er samen uit moeten komen. In ieder geval is het bestuur van plan het belang van de kumpulan ook in de 21ste eeuw voort te zetten. Want de Kumpulan Nusa Bupolo moet een plek blijven, waarin warmte, geborgenheid, hulp maar ook gewoon een geduldig oor klaar staat voor al die Burunezen die hier behoefte aan hebben.

Kumpulan Nusa Bupolo - Secretariaat - Akkerwinde 29 4102 JK, CULEMBORG - T: +31 (0) 34 - 5518460 - E: bupolo2010@gmail.com
Powered by: HydrogenMedia